0320 – 417 418 info@nbzf.nl

ONZE DIENSTEN

Alles goed geregeld voor nu en later!

OPSTELLEN LEVENSTESTAMENT  

Het kan iedereen overkomen: zelf geen beslissingen meer kunnen nemen. Bijvoorbeeld door ziekte of een ongeval. Maar ook door het ouder worden. Op dat moment kunt u niet meer voor uw administratie en welzijn zorgen.

Met het zelf benoemen van de levensexecuteur in uw levenstestament voorkomt u dat er een onbekende curator of bewindvoerder toegewezen wordt die niet op de hoogte is van uw wensen. 

Of misschien wilt u een onderdeel van uw administratie of zorg nu al uitbesteden. Door een volmacht te regelen in uw levenstestament kunt u iemand machtigen die de administratie of zorg overneemt.

Daarnaast adviseren we om een toezichthouder aan te wijzen. Zo bouwt u extra zekerheid in. En voor de levensexecuteur is het ook fijn, bijvoorbeeld voor overleg.

Stichting voor Nabestaandenzorg en Advies Flevoland helpt u bij dit proces. Wij inventariseren wat uw wensen en verwachtingen zijn en helpen u om het goed vast te leggen bij de notaris.

Wilt u meer weten over het voorbereiden van uw levenstestament samen met NBZF ? Neem gerust contact op met Baukjen of Wilko 0320 – 417 418.

OPSTELLEN TESTAMENT

In Nederland is het in de wet geregeld wie uw bezittingen krijgt op het moment dat u overlijdt. In het kort uw familie.
Stel dat u toch iets anders met uw bezittingen zou willen doen, dan moet u dit in een notariële akte vastleggen; een testament. Bijvoorbeeld uw vermogen aan een goed doel nalaten. Of aan iemand anders dan uw familie. Of vermijden dat er veel erfbelasting betaald moet worden.

Ook is het verstandig om in een testament een executeur te benoemen. Als er geen executeur is benoemd, zijn de erfgenamen gezamenlijk verantwoordelijk voor het afhandelen van de nalatenschap. Als er sprake is van onenigheid in de familie, of er zijn alleen verre familieleden of er is een complexe nalatenschap, kies dan voor een onafhankelijke executeur.

Wilt u meer weten over het voorbereiden van uw testament samen met NBZF? Neem gerust contact op met Baukjen of Wilko 0320 – 417 418.

LEVENSEXECUTEUR

Een levensexecuteur is iemand die uw belangen behartigt wanneer u dit zelf (tijdelijk of permanent) niet meer kunt. In de notariële akte, het levenstestament, worden de juridische bevoegdheden van de levensexecuteur vastgelegd. U bepaalt zelf welk bevoegdheden de levensexecuteur krijgt. In het levenstestament wordt ook vastgelegd welke volmachten, wensen, geboden en verboden, er zijn op zowel familiair, financieel als medisch gebied.

Daarnaast kunt u vastleggen wie de werkzaamheden van de levensexecuteur controleert. En voor welke handelingen de levensexecuteur toestemming nodig heeft. Dit is de rol van toezichthouder. De levensexecuteur legt rekening en verantwoording af aan deze toezichthouder.

Wilt u meer weten over NBZF als levensexeuteur ? Neem dan gerust contact op met Baukjen of Wilko 0320 – 417 418.

EXECUTEUR

Na een overlijden is er altijd een nalatenschap. Dit is alles wat iemand achterlaat, denk bijvoorbeeld aan het huis en de inboedel, een auto, geld en ook eventuele schulden.
De in het testament benomende executeur is verantwoordelijk voor de afhandeling van de nalatenschap: zorgen dat de erfgenaam of erfgenamen krijgen waar ze volgens het testament recht op hebben. De executeur maakt de nalatenschap klaar voor verdeling en draagt het te verdelen vermogen over aan de erfgenaam of erfgenamen.

In principe mag iedereen worden aangewezen als executeur. Zo kiezen sommige mensen voor iemand die dichtbij hen staat, zoals een partner of een kind.
Toch wil en kan niet iedereen de rol van executeur op zich nemen. Het vraagt veel tijd en deskundigheid. En misschien heeft u geen directe familie die u kunt vragen.

Als u NBZF als professioneel executeur aan wil stellen, neem dan gerust contact op met Baukjen of Wilko 0320 – 417 418.

VEREFFENAAR

Wanneer er geen executeur is benoemd in het testament en een of meerdere erfgenamen hebben de nalatenschap beneficiair aanvaard (in het geval er schulden zijn of het vermoeden daarvan), zijn de erfgenamen samen automatisch vereffenaars.

De vereffenaar is verantwoordelijk voor de afwikkeling van een nalatenschap. Deze zorgt ervoor dat alle schulden worden voldaan, de belastingaangiftes worden verzorgd en dat alles wat teveel betaald is aan de nalatenschap wordt toegevoegd.

De erfgenamen kunnen besluiten om iemand anders, een professionele vereffenaar of een van de erfgenamen een volmacht te verlenen om de wettelijke vereffening te regelen. De erfgenamen dragen deze persoon voor als vereffenaar bij de rechtbank. De rechtbank benoemt deze uiteindelijk.

Wilt u NBZF aanstellen als professionele vereffenaar? Neem gerust contact op met Baukjen of Wilko 0320 – 417 418.

AFHANDELING NALATENSCHAP

Iedereen die een overlijden heeft meegemaakt zal beamen dat er veel werk moet gebeuren na een overlijden. Misschien een huis ontruimd. En veel administratie.

Als Stichting Nabestaandenzorg en Advies Flevoland staan we nabestaanden ook ter zijde na een overlijden. Het ondersteunen van een executeur bij de werkzaamheden die gedaan moeten worden zoals de laatste aangifte inkomstenbelasting, erfbelasting, het opstellen van een boedelbeschrijving, het maken van een voorstel tot verdeling van de nalatenschap.

Als u in een vroeg stadium contact met ons opneemt (voor het opstellen van een verklaring van erfrecht) kunt u ons ook aanwijzen als gevolmachtigde zodat we zelfstandig bepaalde taken voor u uit kunnen voeren.

Als u meer wil weten over ondersteuning bij een afhandeling door NBZF? Neem gerust contact op met Baukjen of Wilko 0320 – 417 418.

Contact

Vestigingsadres

Gouwe 3
8226 NB Lelystad

Algemeen telefoonnummer

E-mail

 Volg ons op

Alles goed geregeld voor nu en later!

Stichting Nabestaandenzorg Flevoland