0320 – 417 418 info@nbzf.nl

Stichting voor

Nabestaandenzorg

en Advies Flevoland

Alles goed geregeld voor nu en later!

Heeft u alles goed geregeld voor later?

Baukjen en Wilko van Nabestaandenzorg en Advies Flevoland hebben samen met Femke Bosma het initiatief genomen om met lokale organisaties en instellingen een beurs in Zeewolde te organiseren. 28 oktober vanaf 10:00 in Open Haven!

De inspiratiebeurs rondom afscheid en verlies, kunt u rustig rondkijken en u laten informeren en inspireren over onderwerpen die te maken hebben met de laatste levensfase, een uitvaart en alles daar omheen, en de fase na een overlijden. 

Als professionele en onafhankelijke (levens)executeurs.


Staan wij voor u klaar a
ls u uw Levenstestament en Testament samen wilt voorbereiden of wilt laten uitvoeren kunnen wij dat met of voor u doen.

Vertrouwen is de basis van wat we doen. Fijn om te merken dat er gedurende het proces van het opstellen en uitvoeren van zo’n belangrijk document er veelal een bijzondere band ontstaat.
Nabestaandenzorg en Advies Flevoland

Alles goed geregeld!

De Stichting behartigt uw belangen tijdens uw leven wanneer u het (tijdelijk) niet kunt. En wij zorgen voor uw nabestaanden en uw nalatenschap na overlijden.

Onze dienstverlening kenmerkt zich door transparantie, zorgvuldigheid en deskundigheid.

De aansluiting met Novex betekent een samenwerking met mede professionals elders in het land, samen zorgen wij ervoor dat de cliënten met kennis en kunde worden ondersteund. Hierdoor is de continuiteit en kwaliteit gewaarborgd.

Waar staan wij voor

Het opstellen van een levenstestament en testament biedt de mogelijkheden om zelf de regie te houden. Tijdens uw leven en na overlijden. Wij geloven wij dat u zelf de keuze kunt maken:

  • wie voor u zorgt op het moment dat u dat niet meer zou kunnen of willen;
  • op welke wijze uw laatste wil wordt uitgevoerd.

Lees verder

Stichting Nabestaandenzorg Flevoland

Onze diensten 

  • Voorbereiding levenstestament
  • Voorbereiding testament
  • Professioneel levensexecuteur & toezichthouder
  • Professioneel executeur
  • Afhandeling nalatenschap

En uiteraard sluiten we aan bij uw wensen.

Lees verder

Neem contact met mij op

Ik ontvang graag meer informatie over deze dienstverlening.

Wat wij voor u kunnen betekenen

Levensexecuteur

Als uw levensexecuteur geeft u ons het vertrouwen zodat wij uw belangen behartigen op het moment dat u dit zelf (tijdelijk) niet kunt.

Toezichthouder

Als toezichthouder zien wij erop toe dat uw wensen worden uitgevoerd op de wijze zoals u in uw levenstestament hebt vastgelegd.

Executeur

Als executeur, benoemd in een testament, wikkelen wij een nalatenschap af op een professionele en zorgvuldige wijze. 

Gevolmachtigde

Met een volmacht kunnen wij als gevolmachtigde samen met u of zelfstandig een nalatenschap afhandelen.

Vereffenaar

Op verzoek van een erfgenaam of een schuldeiser kunnen wij in voorkomende gevallen door de rechtbank als vereffenaar worden benoemd.

Indrukwekkend dagboek van een heftig en inspirerend levenseinde!

Hoe een gelukkig leven met kinderen en kleinkinderen totaal onverwachts verandert door de diagnose kanker en Nelleke na acht weken overlijdt.

Henk, de echtgenoot van Nelleke, neemt ons mee in de rollercoaster van dat stukje van hun leven, waarin verdriet, onzekerheden, het beslissingen nemen en uiteindelijk het onvermijdelijke, het afscheid onderdeel zijn.

Henk sluit het boek af met: “Het moeten meemaken van het overlijden van een naaste, dat gun ik niemand, maar het beleven ervan zoals wij dat hebben gedaan, dat gun ik iedereen.”

Al lange tijd mocht Wilko Knol meeleven. En dan het telefoontje dat het samenzijn van Henk en Nelleke, drastisch zal veranderen. Een heftig en emotioneel proces, door hen ervaren vanuit “het is”, want dát is zoals het voor Nelleke en Henk is. Niet alles is maakbaar, de manier waar op je er naar kijkt, vele malen meer!

Verbonden met

Contact

Vestigingsadres

Gouwe 3
8226 NB  Lelystad

Algemeen telefoonnummer

E-mail

KvK : 78230357

 Volg ons op

Alles goed geregeld voor nu en later!